COVID-19 update

I henhold til seneste udmelding fra dels statsministeren, DIF, DGI og DMU omkring deres nyeste anbefalinger, er vi i Metal Speedway League, naturligvis nødt til – som mange andre i den danske sportsverden – også at følge disse anbefalinger.

Det betyder desværre at alle matcher i Metal Speedway League, hermed er aflyst frem til og med d.13.maj.

Annette Vesterskov
DSL-formand