COVID-19

DMU INFORMATION 

På baggrund af den seneste information fra Myndighederne om tiltagene mod Corona virusen er det i DMU besluttet, at med virkning fra onsdag den 18. marts og foreløbig frem til den 30. marts gælder følgende:

  • Alle indendørs og udendørs sports- og idrætsfaciliteter lukker ned
  • Forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer

Dette betyder i praksis at der fortsat ikke kan afvikles nogen former for træning med eller uden motorcykel da alle sportsaktiviteter er indeholdt i dette nye tiltag.

Samtidig er det besluttet at alle løbsarrangementer under DMU suspenderes til og med 29. april 2020. Denne dato er foreløbig og under forudsætning af at træning kan genoptages fra og med 1. april i Danmark.

Løbskalenderen er lukket for tilmelding og åbnes så snart vi igen har styr på situationen (og vi skal nok sikre de nødvendige tidsterminer for tilmelding).

Dette medfører at den enkelte gren nu arbejder på at undersøge mulighederne for at forlænge sæsonen, når vi forhåbentlig kommer gennem denne meget alvorlige situation. Der vil komme yderligere information fra den enkelte gren i de kommende dage, men vi håber og forventer alle vil være tålmodige. Vi vender tilbage med yderligere informationer så snart der er nyt.

Hvis udviklingen ændrer sig i den kommende periode vil vi  justere efter de muligheder der måtte være, hvilket naturligvis også omfatter yderligere tiltag fra Myndighederne.

Vi vil endnu engang bede alle om at følge myndighedernes og DMU´s anbefalinger med hensyntagen til alle vore medborgere og den situation som ingen før har oplevet. På forhånd tak til jer alle for jeres forståelse og hjælp gennem denne meget svære periode for os alle.

For yderligere spørgsmål kontaktes
Jørgen Bitsch
Mail: jorgen.bitsch@gmail.com

 

Metal Speedway League følger naturligvis dels myndighedernes tiltag og opfordringer samt hele idrætsverdenens, herunder DMU´s samlede indstilling omkring bekæmpelse af COVID-19.

Det betyder at nedenstående DSL-matcher også er aflyst iht. ovenstående.

De berørte matcher d.22.april er:
SES – Sønderjyllands Elite Speedway vs Team Fjelsted
Slangerup Speedway vs Holsted Tigers 

De berørte matcher d.29.april er:
SES – Sønderjyllands Elite Speedway vs Holsted Tigers
Slangerup Speedway vs Team Fjelsted
GSK Liga vs Esbjerg Vikings 

Vi vil bestræbe os på at finde nye datoer til de berørte matcher, men kan ikke påbegynde dette arbejde før vi faktuelt ved, hvornår verden igen har fået normale tilstande.

Annette Vesterskov
DSL-formand
Tlf.: 24 97 14 86
Mail: anv@vejlebrand.dk