Nye tiltag i SpeedwayLigaen 2023

Der arbejdes løbende med nye tiltag i SpeedwayLigaen for at forbedre forholdene i sporten

 

I 2023 vil man derfor indføre ændringer for opbygningen af heatskemaer samt udregning af snit:

Nye heatskemaer

 

Der udarbejdes nye heatskemaer, som skal sikre, at alle kørere møder hinanden i hvert løb. Formålet er her at undgå, at nogle kørere får en fordel eller en ulempe ved ikke at møde andre kørere i de enkelte løb.

 

Udregning af snit

 

Den nuværende kategoriseringsmodel bortfalder. I stedet indføres en rangliste, der er baseret på en beregning af kørernes snit fra deres deltagelse i løb i Danmark, Polen, England og Sverige:

 

 • DK       SpeedwayLigaen, 1 Div., 2 Div.
 • PL        PGE Ekstraliga, 1 Div., 2 Div.
 • GB       Premiership og Championship
 • SE        Bauhaus Ligaen

 

Den nye tilgang skal give en mere retvisende beregning af kørernes niveau og mindske risikoen for, at deres snit sættes uhensigtsmæssigt højt eller lavt. Niveauforskellen mellem ligaerne og divisionerne afgøres i start august. Beslutningen om at indføre snit er truffet af alle klubber i ligaen, og er truffet ud fra betragtninger som disse:

 

 • Højere grad af objektivitet i værdiansættelsen af en kørers niveau
 • Bedre sammenligningsgrundlag de nationale ligaer imellem – gennemsnit bruges i alle andre ligaer end den danske.
 • Større fleksibilitet for holdleder og klub, når trup og hold på dagen skal sammensættes. I og med man ikke længere er låst, af at skulle stille med et bestemt antal A, B, C eller D-kørere, burde den samlede mængde af kørere, holdlederen kan bruge som erstatning være større – hvilket i teorien bør mindske behovet for dispensationer til at stille med dårligere hold end det tilladte.

 

Udregningsmetode

 

 • Snit beregnes ud fra at have kørt mindst 8 heat på tværs af alle ligaer og divisioner (med bonus point) og således vægtet.
 • Kørere, som har kørt under 8 heat, vil få tildelt 0,500 i snit.
 • Ved skade eller lignende overføres snit fra tidligere sæson, hvis snittet er højere end 0,500 i den indeværende sæson.
 • Kørere, som ikke har opnået snit i de ovenstående ligaer og divisioner eller som har opnået mindre end 0,500 i snit, vil få tildelt 0,500 i snit.
 • Danske kørere får en rabat på 10% – dette giver klubberne et incitament for at vælge danske kørere.

 

Vægtning af ligaer

 

Polen

 • PGE Ekstraliga 0%
 • 1. division -20%
 • 2. division -30 %

 

Danmark

 • SpeedwayLigaen -20%
 • 1. division -50%
 • 2. division -60%

 

Sverige

 • Bauhaus Ligaen -10%

 

England

 • Premiership -20%
 • Championship -25%

 

Procenterne beskriver styrkeforholdet mellem de forskellige ligaer. PGE Ekstraliga anses som den stærkeste, og fungerer som vores benchmark. I forhold til udregningen af kørerens samlede snit, betyder det med andre ord, at 1 point i SpeedwayLigaen i princippet er 0,8 point værd – hvor 1 point i PGE Ekstraligaen giver 1 point i vores snitberegner.

Kørerens snit udregnes ved at deres snit fra de respektive ligaer, hvori de har kørt, findes (vægtet med de ovenstående procenter) og derefter lægges sammen og et gennemsnit trækkes af de forskellige snit.

 

 

Eksempler på holdenes snit fra sæson 2022

 

Hold Gennemsnit Lavest Højest
EMS 6,186 5,849 6,500
FSK 5,629 5,283 5,859
GSK 5,725 5,422 5,961
HSK 6,624 5,895 7,082
RVE 6,010 5,760 6,275
SES 6,343 5,730 6,605
SSK 6,306 5,800 6,913
Gennemsnit 6,117 5,677 6,457

 

Som det ses i oversigten, ligger alle holdene i gennemsnit indenfor de tilladte værdier. Det skete 5 gange i forrige sæson at et hold lå over det maksimale snit. Holsted Tigers lå over de tilladte værdier 4 gange, Slangerup Speedway lå over en gang.

 

Se de danske køreres snit her

Se de udenlandske køreres snit her